+358 50 528 9364

info@ires.fi

IRES |

International Radiation Expert Services

Säteilyturvallisuusasiantuntija (STA)

Säteilyturvallisuusasiantuntija

Valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018) säätää  säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) käyttämisestä ja käytön osa-alueista pykälissä 17 ja 18.

Säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) on oltava Säteilyturvakeskuksen (STUK) akkreditoima toimija:  (https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/koulutus-ja-kelpoisuudet-stv-ja-sta/sateilyturvallisuusasiantuntijan-kelpoisuus).

IRES-STA –asiantuntijasi on akkreditoitu (https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/koulutus-ja-kelpoisuudet-stv-ja-sta/sateilyturvallisuusasiantuntijana-toimivat)

IRES-STA –asiantuntijasi tuntee viranomaisvaatimukset, analysoi tarpeesi ja laatii tarvittavat yrityksen sisäiset asiakirjat sekä viranomaisdokumentaation.

Kun tarvitset säteilyturvallisuusasiantuntijan palveluita