+358 50 528 9364

info@ires.fi

IRES |

International Radiation Expert Services

Turvallisuusneuvonantaja (TNA)

Turvallisuusneuvonantaja

Lainsäädännössä TNA:n nimeämisvelvollisuus on määritelty asetuksessa vaarallisten aineiden maakuljetusten turvallisuusneuvonantajasta (27.3.2002/274 muutoksineen).

Radioaktiivisten aineiden kuljetus kuuluu vaarallisten aineiden kuljetuksiin.

TNA:na toimivalla henkilöllä tulee olla todistus kokeesta, jolla osoitetaan henkilöllä olevan tehtävissä tarvittava, kyseessä olevaa kuljetusmuotoa koskeva asiantuntemus vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvästä lainsäädännöstä.

IRES-TNA –asiantuntijasi tuntee viranomaisvaatimukset, analysoi tarpeesi ja laatii tarvittavat yrityksen sisäiset asiakirjat sekä viranomaisdokumentaation.

Kun tarvitset turvallisuusneuvonantajan palveluita